O urbári

Vážené podielničky, vážení podielnici UPS Mýto pod Ďumbierom,
prečítajte si prosím informácie o uskutočnení Valného zhromaždenia za rok 2019 a hlasovania formou korešpodenčného hlasovania. Termín je stanovený na 14.11.2020 o 09:00 hod. Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente.Ďalšie súvisiace dokumenty sú prístupnéčlenom UPS po prihlásení sa (hore vpravo).

 

Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom, ako spoločenstvo s právnou subjektivitou, bolo zapísané dňa 12.02.1996 v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu Brezno, Vložka č. PS 1/96. K dnešnému dňu eviduje UPS 252 členov, ktorí vlastnia 1338 podielov...

IČO: 30232333
DIČ: 2021203437
IČ DPH: SK2021203437

Výpis z Registra pozemkových spoločenstiev

Členmi výboru a dozornej rady Urbársko pozemkového spoločenstva Mýto pod Ďumbierom sa stali pre obdobie 2017 - 2021 na základe výsledkov hlasovania Zhromaždenia členov spoločenstva dňa 22.04.2017

Výbor UPS:

  • Vladimír Dropčo – predseda
  • Marián Kvačkaj – podpredseda
  • Pavol Lupták –člen
  • Ivan Čellár –člen
  • Pavel Švantner –člen
  • Jozef Gandžala, Ing. –člen
  • Tomáš Maroš –člen

Dozorná rada urbariátu:

  • Dalibor Lupták, Ing. – predseda
  • Peter Trajteľ –člen
  • Libuša Zvaríková –člen

© 2021 Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom. Všetky práva vyhradené. Webdesign: CreoDat