O urbári

 

Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom, ako spoločenstvo s právnou subjektivitou, bolo zapísané dňa 12.02.1996 v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu Brezno, Vložka č. PS 1/96. K dnešnému dňu eviduje UPS 252 členov, ktorí vlastnia 1338 podielov.

IČO: 30232333
DIČ: 2021203437
IČ DPH: SK2021203437

Výpis z Registra pozemkových spoločenstiev

Členmi výboru a dozornej rady Urbársko pozemkového spoločenstva Mýto pod Ďumbierom sa stali pre obdobie 2017 - 2021 na základe výsledkov hlasovania Zhromaždenia členov spoločenstva dňa 22.04.2017

Výbor UPS:

 • Vladimír Dropčo – predseda
 • Marián Kvačkaj – podpredseda
 • Pavol Lupták – člen
 • Ivan Čellár – člen
 • Pavel Švantner – člen
 • Jozef Gandžala, Ing. – člen
 • Tomáš Maroš – člen

Dozorná rada urbariátu:

 • Dalibor Lupták, Ing. – predseda
 • Peter Trajteľ – člen
 • Libuša Zvaríková – člen

OLH:

 • Ján Zemko, Ing.

© 2022 Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom. Všetky práva vyhradené. Webdesign: CreoDat